TITLE/ 110年12月2日(四)獎學金頒獎典禮程序表
於 2021-11-02 (1129 人點閱)

 110122()獎學金頒獎典禮程序表


獎學金頒獎典禮程序表(獎助學金於當日頒發)
時 間:110122() 上午09:10
地 點:師生校務座談會  圖書資訊館 6樓會議室
流 程:
-------------------------------------------------------------
09:10 ~ 9:30   
報到與領取獎金
9:30               
彩排
10:00             
獎學金頒獎(師生校務座談會)
請獲獎同學於頒獎典禮當日,攜帶學生證或身分證。

如有疑問請連繫基金會電話04-2392-3989

Copyright © Cultural and Educational Foundation of Ming Chang and Kuo-hsiu Wang